ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ!

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου, 2012

Μπαίνει σε προτεραιότητα η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Τα εφάπαξ που οφείλονται στους αποχωρήσαντες δημοσίους υπαλλήλους, η επιστροφή ΦΠΑ στους εξαγωγείς και τα χρέη προς τις φαρμακευτικές εταιρείες θα εξοφληθούν κατά προτεραιότητα από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, οι οποίες ανέρχονται σε 9,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι προσδοκίες για ένα σοκ ρευστότητας στην αγορά από την εκταμίευση της δόσης ενδέχεται να διαψευστούν, καθώς πολλοί δημόσιοι φορείς δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να μη δημιουργηθούν νέες.

Ο νόμος προβλέπει ότι για να αρχίσουν οι πληρωμές θα πρέπει μεταξύ άλλων να τηρείται μητρώο δεσμεύσεων πιστώσεων, να έχει οριστεί προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών κ.ά. Από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους προέκυψε ότι σχεδόν ένας στους δέκα φορείς δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις. Επιπλέον, αρκετοί φορείς δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να εκκαθαρίσουν ταχέως τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.